چت بارن یکی از قدیمی ترین چت روم های ایران است که بعد از فیلتر شدن خیلی از چت روم ها قصد گرفتن لینک باران چت را داشتند ولی هیچکدام نتوانستند لینک آن را حفظ کنید لینگ چت روم باران دست به دست چرخیده و نهایتا به با مدیریت جدید چتروم فارسی باران برگشته تا با لینک های نازباران چت / چت باران / باران چت و چت روم باران فعالیت خود را اغاز کند.

چت روم باران چت

چت باران

باران چت

چتروم فارسی باران

باران چت قدیمی - باران چت اصلی - چت باران همیشگی

نازباران چت


باران چت
باران چت , چت باران , چت روم باران , نازباران چت , چت روم , باران چت قدیمی , چتروم فارسی باران